Tag Archives: guattari

Kaçış

22 Tem

-Rüşdü Paşa-

 

‘Birşeyi elde etmek istiyorsan

onu kendin için isteme’.

Cibran

“Bir: Türkler, Batı’ya doğru giderken, 1683,

Viyana önlerinde durduruldu.

İki: Türkler, kapitalizmle karşılaştılar.

Bir, durdurulma. İki, karşılaşma.”

Türkler, kaçıp gitmek istiyor. Kaçmak isteyenler için, Türkler, kaçılacak yerin neresi olduğunun bir önemi yok. Kaçmak, kurtulmak olarak görülüyor. Başka bir hayata başlamak. Tekrar, bir oyun olarak tekrar, Türklerin kaçış nedeni. Fark, yok, oluşturulamıyor. Türkler, yalnızca kaçıp gitmeyi mi düşünürler, sorumluluklardan, işten yırtmak isteği mi, yorgunluğun oluşturduğu bir dinlenme programı mı, yoksa Türkler kaçmayı gerçekten arzuluyorlar mı?

Deleuze’e göre, kaçmak, hareket etmek değildir, olduğu yerde kaçış hareketi yapmak  mümkün, göçerler, hareket etmeyenlerdir, oldukları yerde durdukları oluyor. Hiç kımıldamadan seyahet etmek mümkün. Bir kişilikten başka bir kişiliğe geçi bu türden bir seyahat. Bir milletin kendi kültüründen bir başka kültüre geçişi de böylebir seyahet, hareketsiz.

Guattari ile birlikte yazdığı iki ciltlik kitapta, kitabın adı, Kapitalizm ve Şizofreni’dir, Deleuze, Okumaya devam et

Reklamlar

Soyut, hiçbir şeyi açıklamaz..

1 Nis

-Deleuze & Guattari-

Châtelet usçu bir görgülcülük (emprisme) veya çoğul ve görgülcü bir usçuluk geliştirir. “Görgül” adını verdiği öncelikle olumsuz bir biçimde iki ilkeye bağlıdır: Soyut hiçbir şeyi açıklamaz, açıklanması gereken soyuttur; evrensel hiç olmamıştır, tek olan tekil, tekilliktir. “Tekillik” bireysel olan değildir, belli bir durumu içerendir, olay, gizil, veya daha doğrusu gizilliklerin belli bir maddeye yerleştirilmesidir.

Bir grubun, bir kimsenin, bir toplumun siyasi haritasını çizmek birbirlerinden çok ayrı şeyler değildir: Önemli olan bir tekilliği, komşusununkine kadar, “olay beraberliği” yaratmak amacıyla, uzatmaktır, yani en dolu veya en zengin bütüne taşımaktır. Bunu bir tarihçiymiş gibi yapabiliriz: Örneğin Atina tarihi: Ama, ancak Perikles’in yapmış olduğu işlemi yeniden ele almasını bilirsek tarihçi olabiliriz, bu kesişmenin adına hakkıyla Perikles denebilen, siyasetsiz yalnız ve saklı bekleyen tekilliklerin kesişmesi olmadan tarihçi olamayız.

Kaynak: Kapitalizm ve Şizofreni 1,Göçebebilimi incelemesi: Savaş Makinası,Gilles Deleuze & Felix Guattari

Bağlam Yayınları, Sayfa 16-17

ergenlik

3 Şub

-Emre DEMİR-

“böylece yol aldım seninle,

seni ilk gördüğüm andan itibaren,

geldiğim yere doğru”

Walter Benjamin

Büyük dedem Benjamin, insanın yaşamı boyunca birden çok kez ergenliğe ulaşabileceğini not etti. Bana kalırsa –ki kalmaz- ergenliğe hiç girilemeyebilir de. Hiç girmemişler gördüm. İnsan’ın hayvanlığından kurtulması için bir sıçrama yapması gerektiği, Doktor’un tarih tezinin girişinde var. Benim sıçramalarımdan biri ve en kuvvetlisi, iki ikizler erkeğiyle tanışmamla oldu. Kendi varlığımı kavramlaştırdım.

Dostluk, istikamet bulmak. Dost, bir yontucu. Kova ve ikizler, bir sözleşme inşa ediyorlar. Bir damar da denebilir. Belki de öyle demeli. Kova ve ikizler arasında, birbirlerini tamamlayıcı bir alışveriş var. Tamamlayıcılık, birbirlerinin zaaflarını gidermelerinden kaynaklanıyor. Kova’sız ikizler veya ikizler’siz kova, açık verebilir, veriyor. Kova temkinli, ikizler atak. Aşırı temkinli ve aşırı atılgan olmanın zararlı sonuçları, kova-ikizler ortaklığında ortadan kalkıyor. İkizler kovayı dürtüyor, kova ikizleri dizginliyor. İkizler, ortaya bir amaç koyuyor; kova, bunu takvime bağlıyor. Süreç, plan, program, derinlik, estetik, eleştiri, etik, epistemoloji, Okumaya devam et

Marangoz, tahtanın içindeki güç müdür? Tahtanın dostu mudur?

21 Ara

-Deleuze & Guattari-

2010 yılının aralık ayında olanlar

18 Ara

-Rüşdü Paşa-

insan yok, ama bütünüyle manzaranın içinde’.

cezanne

anlamak, imkânsız bir eylem. bugünlerde ve buralarda. seni anlıyorum diyen varlık, karşısındakine aslında bambaşka birşey söylüyor: ‘sen sus, ben anlatayım’. bir sıvışmak girişimi. anlamayı baştan reddetmek.

yalnızlık, bağlantısızlık değil. bağlantıların zayıflığından bihaber olmak hâli. kuvvet, sezgidir, zayıflıklar haritasını görmek.

deleuze-guattari: ‘eylem, akıldır’.

süreç. günlük’ün sonsuzluk’la bağlantısının zihinsel bir kurgusu olarak süreç. eyleme geçmek, siyasallaşmak, iletişim halinde olmak ve söylem geliştirmek.

yalnızlık bir uyku hâli. uyku hâlindekilerin kendilerini uyanık zannetmeleri mevcut durumlarının devamlılığını sağlıyor. insanı öldüren ötekidir. ölmüşler, uyku halindedirler ya da gerçekten ölmüşlerdir, dönüşmüşlerdir. uykuya geçmek, ölmeyi başarmaktır. burada bilinç var. bir insanın diğerini yok etmesi, bilinç ve plan olaylarının dışında bir aktarım, kesişme ve miras olayıdır. uykudan rûya ile uyanmak mümkün. birden ve var güçle dikilmek. Okumaya devam et